In Orthen wordt sinds 1977 elk jaar een inwoner benoemd tot Orthense Prominent. Deze titel
wordt gegund aan iemand die een belangrijke rol heeft (vervuld) binnen de Orthense
gemeenschap, in bijvoorbeeld het verenigingsleven, als vrijwilliger of hulpverlener.
De inwoners van Orthen mogen jaarlijks een kandidaat voordragen en de zittende prominenten
selecteren en benoemen vervolgens een nieuwe prominent.


Nu na twee stille corona jaren, is er weer een nieuwe prominenten gekozen:
Pauli Sennema


Sennema komt uit een muzikale familie. Pauli is vanaf haar 10e jaar lid van de Orthense Harmonie
en vanaf haar 16e jaar lid van Sociëteit Orthinon. Bij Orthinon, waar zij, naast haar deelname in het
orkest, zij ook vele hand- en spandiensten verricht.
Op muzikaal gebied is zij van vele markten thuis: zij speelt dwarsfluit, piccolo, saxofoon en
sousafoon.
Pauli is één van de grondleggers van het MuziekAkkoord Den Bosch. Mede door haar onvermoeide
inzet is er een duurzame verankering van muziekonderwijs in ieder kindcentrum en iedere
basisschool in Den Bosch.
Sennema is de oprichtster van de blazersklas van basisschool Het Palet en draagt zorg voor de
coördinatie. Van hieruit stromen inmiddels vele kinderen door naar de Orthense Harmonie. Pauli is
al vele jaren bestuurslid en is belast met de jeugdopleiding. Dit heeft voor een flinke verjonging
gezorgd bij de Orthense Harmonie.
Zij heeft zich ook ingezet voor een andere bestemming van de San Salvatorkerk (het huidige
Gezondheidscentrum San Salvator) nadat het bisdom de kerk aan de eredienst had onttrokken.
Daarom is zij voorgedragen door Orthenaren en gekozen door de zittende Prominenten tot
Prominent van 2023.
De installatie van de nieuwe Prominenten was normaal op carnavals maandag.
Dit jaar is dit voor het eerst tijdens halfvasten. Deze middag wordt opgeluisterd met muziek van
diverse clubkes.
Pauli Sennema wordt dan geïnstalleerd als Prominent 2023, op 19 maart om 14.11 uur, in het Nico
Schuurmanshuis, aan de Ketsheuvel 50, te Orthen.

 

 

PROCLAMATIE: