Prominenten van Orthen

Frank Peeters  

Prominent van Orthen  2020

FrankPeetersprominent2020.jpg

Dit jaar valt de eer te beurt aan Frank Peeters (04-07-1967).  Al sinds eind jaren negentig, toen de plannen ontstonden voor herstructurering van de wijk Orthen Links, heeft Frank zich met Stichting Orthen Links (STOL) ingezet voor het verloop van de vernieuwing van de wijk.

Momenteel is hij penningmeester van deze stichting. Het resultaat mag er wezen: na afronding van fase 4 zullen er 100 nieuwe huurwoningen, 68 koopwoningen en 50 appartementen gerealiseerd zijn.

Daarnaast is Frank ook al jaren lid van het bestuur van OSC ’45 waar hij verschillende functies bekleedde, momenteel die van penningmeester.

In het dagelijks leven is Frank voorraadbeheerder van EHBO-materiaal bij MExT te Tilburg.

Frank Peeters wordt carnavalsmaandag 24 februari om 11.11 uur geïnstalleerd als Prominent in het Nico Schuurmanshuis op het terrein van Fort Orthen aan de Ketsheuvel.