FrankPeetersprominent2020.jpg

Dit jaar valt de eer te beurt aan Frank Peeters (04-07-1967).  Al sinds eind jaren negentig, toen de plannen ontstonden voor herstructurering van de wijk Orthen Links, heeft Frank zich met Stichting Orthen Links (STOL) ingezet voor het verloop van de vernieuwing van de wijk.

Momenteel is hij penningmeester van deze stichting. Het resultaat mag er wezen: na afronding van fase 4 zullen er 100 nieuwe huurwoningen, 68 koopwoningen en 50 appartementen gerealiseerd zijn.

Daarnaast is Frank ook al jaren lid van het bestuur van OSC ’45 waar hij verschillende functies bekleedde, momenteel die van penningmeester.

In het dagelijks leven is Frank voorraadbeheerder van EHBO-materiaal bij MExT te Tilburg.

Frank Peeters wordt carnavalsmaandag 24 februari om 11.11 uur geïnstalleerd als Prominent in het Nico Schuurmanshuis op het terrein van Fort Orthen aan de Ketsheuvel.

 

                                                            WapenOrthenhogeresolutie-2.png

 

 

PROCLAMATIE                                                                      Orthen, 24 februari 2020

Deze man, geboren in Den Haag
Reageerde verrast op onze vraag

Verhuisde als peuter naar het Brabantse land
Via Kruiskamp uiteindelijk in Orthen beland

Want een kille wijk stond hem niet aan
Maar hier is men met elkaar begaan

Met Beja al vijfentwintig jaar getrouwd
Hun huis werd te klein, dus uitgebouwd

Ook voor zoon en dochters een warm honk
Op nummer 10 aan de Orthense Donk

Beheerder van voorraad voor EHBO
Danst Engelse wals, maar ook quick quick slow

Is trots op zijn kroost, die in hun sociale leven
Ook aandacht aan minderbedeelden geven

Zingt met Beja bij SOL het hoogste lied
Maar de Voice of Holland wordt het niet

Ook in de keuken een verborgen talent
Zelfs met kladjes en kliekjes wordt men verwend

Begon eerst als toeschouwer bij OSC
Speelde als grensrechter het spelletje mee

Bij jeugd- en hoofdbestuur als functionaris
De taak vervuld van secretaris

Maakte twee jaar terug de overstap
naar het penningmeesterschap

Ook STOL vroeg hem te adviseren
Toen men de wijk ging renoveren

Door huisbezoek en overleg
Ontstonden ideeën gaandeweg

Met fase vier binnen handbereik
Ontstaat er een pareltje van een wijk

Is inzetbaar voor het gemeenschappelijk doel
Deelt het “ons kent ons” gevoel

Droeg zo al vele steentjes bij
Niet ik of jij, maar liever wij

Voor deze verdiensten willen wij hem roemen

en Frank Peeters in 2020

tot Prominent van Orthen benoemen